25 Words

This film is co-produced by Red Cross Society of China and Red Cross Society of China Universal Love Fund and Soba International Group
Supervisor Producer: Wang Wei
Executive Producers: Guo Changjiang Hao Linna Zhang Xudong Xie Hong
Supervisior:Yang Bohong Fangfang Guo Xiaohong,Lu Di
Planner:
Liu Yuhong

Producer: Guo Weixi
Writer\Director: Liu Shen
Music:Kiva Gao

Consultant

François Bugnion

 

Mr. Bernard Dunant

 

Mr. Olivier Jean

 


Supervisior

Guo Xiaohong

 

Lu Di

 


Planner
Liu Yuhong

 


Production Team

Liu Shen

Producer\Director

Kiva Gao

Composer

Xu Pei

Post-production director

Su Runjing

Assistant Director

Wang Xin

Assistant Director

Wang Weiyu

Production Manager

Jiang Mutian

Marketing Director

Zhang Dilong

Cameraman

Wu Zefeng

Cameraman

Alain Pentucci

Cameraman

Liao Cai

Editor

Lu Jun

Titles producer

Liu Sisi

Graphic Designer
Post-production
Assistant

Deng Wenda

Post-production
Assistant

Chen Xi

Music producer/
Arrangement

Dong Qun

Singer

Zhao Yue

Singer

Ouyang Mengsu

English Translator

Zhang Jingwen

French Translator

Yu Xiamin

English Translator

Li Xiaoshui

Network Support

Liu Yuelong

Continuity Clerk

Sun Yuman

Continuity Clerk